logo
ADVERTISEMENT

Cho hàm số y = x3 + 3x có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng ∆: x + 9y − 3 = 0 là

Câu hỏi :

Cho hàm số y = x3 + 3x có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng ∆ : x + 9y − 3 = 0 là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Ta có: 

∆: x + 9y − 3 = 0 ⇔ ∆ : y = −1/9x + 1/3

Tiếp tuyến d của (C) vuông góc với ∆⇒ hệ số góc của d là k = 9 (vì k.−1/9= −1).

Ta có:

Cho hàm số y = x3 + 3x có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng : x + 9y - 3 = 0 là
ADVERTISEMENT