logo

Bộ Công an công bố số liệu sơ bộ về số vụ phạm tội về trật tự xã hội tháng 5/2020

Bộ Công an công bố số liệu sơ bộ về số vụ phạm tội về trật tự xã hội tháng 5/2020 (từ ngày 15/4/2020 đến ngày 14/5/2020) như hình bên (nguồn: catp.danang.gov.vn)

Bộ Công an công bố số liệu sơ bộ về số vụ phạm tội về trật tự xã hội tháng 5/2020

Câu 1. So với tháng trước thì số vụ khám phá tháng 5/2020 chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. Xấp xỉ 106,4%. 

B. Xấp xỉ 1,7%. 

C. Xấp xỉ 101,7%. 

D. Xấp xỉ 98,3%.

Giải thích:

Ta có: (3324/3267).100% ≈ 101, 7%.

Câu 2. Trung bình số vụ xảy ra nhiều hơn bao nhiêu so với trung bình số vụ khám phá của hai tháng 4 và 5 năm 2020?

A. 687,4 vụ. 

B. 682,5 vụ. 

C. 678 vụ. 

D. 687 vụ.

Giải thích:

Ta có: (4002 + 3954)/2 − (3324 + 3267)/2 = 682, 5 vụ chênh lệch.

Câu 3. Số đối tượng bị bắt giữ, xử lý tháng 5/2020 tăng bao nhiêu phần trăm so với cùng kì năm trước?

A. Xấp xỉ 31,2%. 

B. Xấp xỉ 19,7%. 

C. Xấp xỉ 25,3%. 

D. Xấp xỉ 29,5%.

Giải thích:

Ta có: (7935 − 6129)/6129.100% ≈ 29, 5%.

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 02/02/2023