logo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy sắp xếp độ cao của các dãy núi giảm dần

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy sắp xếp độ cao của các dãy núi giảm dần?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, các dãy núi giảm dần theo độ cao là: Tây Côn Lĩnh (2419m), Kiều Liêu Ti (2402m), Pu Tha Ca (2274m), Yên Tử (1068m).

icon-date
Xuất bản : 17/02/2023 - Cập nhật : 17/02/2023

Tham khảo các bài học khác