logo

Rêu và địa y phủ kín thân cây, cành cây là đặc điểm sinh vật ở độ cao nào ở vùng núi nước ta?

Câu hỏi :

Rêu và địa y phủ kín thân cây, cành cây là đặc điểm sinh vật ở độ cao nào ở vùng núi nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Rêu và địa y phủ kín thân cây, cành cây là đặc điểm sinh vật ở độ cao 1600m- 1700m đến 2600m. Ở những độ cao này khí hậu này rất mát mẻ, không có tháng nào nhiệt độ trên 25oC, độ ẩm tăng khiến lượng mưa nhiều hơn. Đây là điều kiện lí tưởng để hình thành các hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới trong đó có rêu và địa y phủ kín thân cây, cành cây.

icon-date
Xuất bản : 17/02/2023 - Cập nhật : 17/02/2023

Tham khảo các bài học khác