logo
ADVERTISEMENT

Ngập lụt nghiêm trọng nhất ở Đồng bằng sông Hồng là do

Câu hỏi :

Ngập lụt nghiêm trọng nhất ở Đồng bằng sông Hồng là do

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Ngập lụt nghiêm trọng nhất ở Đồng bằng sông Hồng là do diện mưa bão rộng, lũ tập trung trong các hệ thống sông lớn, mặt đất thấp, xung quanh lại có hệ thống đê sông, đê biển bao bọc. Mật độ xây dựng cao làm cho hệ thống thoát nước không thống nhất cũng làm cho mức độ ngập lụt nghiêm trọng hơn.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT