logo
ADVERTISEMENT

Ở độ cao 2400 - 2600 nước ta có kiểu khí hậu nào dưới đây?

Câu hỏi :

Ở độ cao 2400 - 2600 nước ta có kiểu khí hậu nào dưới đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Ở độ cao 2400 - 2600 nước ta có kiểu khí hậu cận nhiệt đới gió mùa trên núi. Kiểu khí hậu này rất mát mẻ, không có tháng nào nhiệt độ trên 25 độ C, lượng mưa nhiều hơn và độ ẩm tăng. Tạo điều kiện thuận lợi hình thành các hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới lá rộng và lá kim phát triển trên hệ đất feralit có mùn. Hệ sinh thái rừng xuất hiện các loài chim, thú cận nhiệt đới phương Bắc và các loài thú có lông dày như gấu, sóc, cầy, cáo.

Chú ý: Ở độ cao trên 2600m mới là khí hậu ôn đới gió mùa trên núi; 600-700m ở miền Bắc và 900-1000m ở miền Nam đến 2600m là kiểu khí hậu cận nhiệt đới gió mùa trên núi

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT