logo

Thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi :

Thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta không có đặc điểm “đường bờ biển Nam Trung Bộ bằng phăng“ vì đường bờ biển Nam Trung Bộ của nước ta khúc khuỷu, có nhiều vịnh biển sâu được che chắn bởi các đảo ven bờ. Các nhánh núi ăn ngang ra biển chia nhỏ phần duyên hải thành các đồng bằng nhỏ hẹp tạo nên các đảo, vùng vịnh và bãi biển đẹp.

icon-date
Xuất bản : 17/02/2023 - Cập nhật : 17/02/2023

Tham khảo các bài học khác