logo
ADVERTISEMENT

Nhận định nào sau đây không đúng với thiên nhiên nước ta

Câu hỏi :

Nhận định nào sau đây không đúng với thiên nhiên nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Nhận định không đúng với thiên nhiên nước ta là “mỗi năm các đồng bằng nước ta lấn ra biển hàng trăm mét”. Vì các đồng bằng châu thổ nước ta hằng năm lấn ra biển từ vài chục đến gần trăm mét ở rìa phía đông nam đồng bằng châu thổ sông Hồng và phía tây nam đồng bằng châu thổ sông Cửu Long.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT