logo
ADVERTISEMENT

Ba đỉnh núi cao nhất của nước ta được sắp xếp theo thứ tự độ cao giảm dần là

Câu hỏi :

Ba đỉnh núi cao nhất của nước ta được sắp xếp theo thứ tự độ cao giảm dần là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Ba đỉnh núi cao nhất của nước ta được sắp xếp theo thứ tự độ cao giảm dần là Phanxipăng (3143m), Pusilung (3076m), Puxailaileng (2711m). Đỉnh Phanxipăng nằm ở trung tâm của dãy Hoàng Liên Sơn, được coi nà nóc nhà của Đông Dương cao 3143m. Đỉnh Pusilung nằm ở xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, giáp biên giới Trung Quốc, cao 3076m. Đỉnh Puxailaileng nằm ở Bắc Trường Sơn thuộc địa bàn xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cao 2711m.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT