logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm của phần lãnh thổ nước ta từ Huế trở ra Bắc chủ yếu là

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm của phần lãnh thổ nước ta từ Huế trở ra Bắc chủ yếu là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhiệt độ trung bình năm của phần lãnh thổ nước ta từ Huế trở ra Bắc chủ yếu là trên 20oC. Từ Huế trở ra Bắc có khí hậu thay đổi theo 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa hè nóng, mùa đông lạnh nên nhiệt độ trung bình năm chủ yếu trên 20oC =>Chọn đáp án C là đúng.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT