logo
ADVERTISEMENT

Vùng trời của một quốc gia có chủ quyền được quy định như thế nào?

Câu hỏi :

Vùng trời của một quốc gia có chủ quyền được quy định như thế nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Vùng trời của một quốc gia có chủ quyền bao gồm toàn bộ không gian trên đất liền ra đến hết ranh giới ngoài của lãnh hải và không gian trên các đảo. Vùng trời quốc gia sẽ bao gồm toàn bộ khoảng không đến giới hạn ngoài của khí quyền trái đất – nơi bắt đầu của không gian vũ trụ, được điều chỉnh bởi các quy định khác. Biên giới quốc gia của vùng trời là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển lên vùng trời. 

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT