logo
ADVERTISEMENT

Ý nào sau đây không phải là thuận lợi của thiên nhiên khu vực đồi núi nước ta?

Câu hỏi :

Ý nào sau đây không phải là thuận lợi của thiên nhiên khu vực đồi núi nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Việc tập trung các khu công nghiệp, các thành phố không phải là điều kiện thuận lợi của thiên nhiên khu vực đồi núi nước ta. Các khu công nghiệp, thành phố thích hợp phân bố ở nơi có mặt bằng xây dựng lớn như khu vực đồng bằng.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT