logo

Xét về góc độ kinh tế, vị trí địa lí của nước ta

Câu hỏi :

Xét về góc độ kinh tế, vị trí địa lí của nước ta:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Dựa theo sgk Địa lí 12 trang 16-17, xét về góc độ kinh tế, vị trí địa lí của nước ta thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ; tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước và thu hút đầu tư của nước ngoài.

Nước ta có vị trí nằm ở cửa ngõ khu vực Đông Nam Á, trở thành nơi giao lưu của các nền kinh tế. Với lợi thế lớn khi vừa tiếp giáp 4 nước đất liền, vừa giáp biển, Việt Nam đã trở thành điểm giao lưu kinh tế giữa các nước trong và ngoài khu vực và cũng là cửa ngõ mở ra các khu vực khác. 

icon-date
Xuất bản : 15/02/2023 - Cập nhật : 15/02/2023

Tham khảo các bài học khác