logo
ADVERTISEMENT

Loại rừng phổ biến ở nước ta hiện nay là?

Câu hỏi :

Loại rừng phổ biến ở nước ta hiện nay là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Theo sgk Địa lí 12 trang 46 thì loại rừng phổ biến ở nước ta hiện nay là rừng thứ sinh các loại, bao gồm: rừng gió mùa thường xanh, rừng gió mùa nửa rụng lá, rừng thưa khô rụng lá tớ xa van, bụi gai hạn nhiệt đới.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT