logo

Việc giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi nước ta gặp nhiều khó khăn do

Câu hỏi :

Việc giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi nước ta gặp nhiều khó khăn do:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Miền núi nước ta có địa hình hiểm trở, nhiều sông suối, hẻm vực, sườn dốc cao nên gây ra những trở ngại cho giao thông, đi lại, khai thác tài nguyên và ảnh hưởng tới việc giao thương kinh tế giữa các vùng. Vậy, việc giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi nước ta gặp nhiều khó khăn do địa hình bị chia cắt mạnh, sườn dốc.

icon-date
Xuất bản : 15/02/2023 - Cập nhật : 15/02/2023

Tham khảo các bài học khác