logo
ADVERTISEMENT

Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách: Càng lớn lên tôi càng thấy việc học trở nên nghiêm trọng

Câu hỏi :

Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách:

"Càng lớn lên tôi càng thấy việc học trở nên nghiêm trọng, những kiến thức ngày một nhiều khiến tôi đang rất mơ hồ.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Từ “nghiêm trọng” sai về ngữ nghĩa. Có thể thay thế từ này như sau: "Càng lớn lên tôi càng thấy việc học trở nên quan trọng, những kiến thức ngày một nhiều khiến tôi đang rất mơ hồ.”

ADVERTISEMENT