logo
ADVERTISEMENT

Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách: Chúng em càng đến gần ngày thi

Câu hỏi :

Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách:

“Chúng em càng đến gần ngày thi thì tinh thần hăng hái học tập đã bộc lộ một cách rõ nét.”

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Từ “đã” sai về logic. Có thể thay thế từ “đã” bằng từ từ “càng” như sau: Chúng em càng đến gần ngày thi thì tinh thần hăng hái học tập càng bộc lộ một cách rõ nét. 

ADVERTISEMENT