logo
ADVERTISEMENT

Xác định một từ cụm từ SAI về ngữ pháp hoặc ngữ nghĩa logic phong cách: Bài thơ Từ ấy ca ngợi sức mạnh bản lĩnh cách mạng

Câu hỏi :

Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách:

“Bài thơ “Từ ấy” ca ngợi sức mạnh bản lĩnh cách mạng, diễn tả niềm vui, hân hoan của một chàng trai mười tám tuổi đang băn khoăn tìm hướng đi cho cuộc đời mình thì bắt gặp ánh sáng lí tưởng Cộng sản chỉ đường dẫn lối, để từ đó, ông dấn thân, hòa mình vào các tầng lớp khác, đấu tranh cho quyền sống, quyền độc lập của dân tộc.”

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Từ "bản lĩnh" ở đây là không hợp lý, thay thế thành từ "lý tưởng".  “Bài thơ “Từ ấy” ca ngợi sức mạnh lí tưởng cách mạng, diễn tả niềm vui, hân hoan của một chàng trai mười tám tuổi đang băn khoăn tìm hướng đi cho cuộc đời mình thì bắt gặp ánh sáng lí tưởng Cộng sản chỉ đường dẫn lối, để từ đó, ông dấn thân, hòa mình vào các tầng lớp khác, đấu tranh cho quyền sống, quyền độc lập của dân tộc.”

ADVERTISEMENT