logo
ADVERTISEMENT

Xác định một từ cụm từ SAI về ngữ pháp hoặc ngữ nghĩa logic phong cách: Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ Việt Nam

Câu hỏi :

Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách"

“Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ Việt Nam với những tác phẩm nổi tiếng được nhiều người biết đến. Thơ của bà giàu cảm hứng với những cung bậc khác nhau vừa hồn nhiên, chân thành, vừa đằm thắm mà lại da diết trong khát vọng về hạnh phúc đời thường.”

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Từ “cảm hứng” sai về ngữ nghĩa, dùng không phù hợp khi nói về tâm lý của con người. Nên thay từ đó thành “cảm xúc”. “Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ Việt Nam với những tác phẩm nổi tiếng được nhiều người biết đến. Thơ của bà giàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau vừa hồn nhiên, chân thành, vừa đằm thắm mà lại da diết trong khát vọng về hạnh phúc đời thường.”

ADVERTISEMENT