logo

Xác định một từ cụm từ SAI về ngữ pháp hoặc ngữ nghĩa logic phong cách: Tắt đèn là một trong những tác phẩm văn học chân thực

Câu hỏi :

Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách:

“Tắt đèn là một trong những tác phẩm văn học chân thực mà giàu cảm động viết về gia đình Chị Dậu – một gia đình nông dân nghèo đang sống dưới tầng đáy của xã hội khi bị ách đô hộ, chèn ép của thực dân Pháp.

                                                               

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Từ "cảm động" là động từ, về mặt ngữ pháp không đúng sau tính từ "giàu". Sửa lại thành “cảm xúc”. “Tắt đèn là một trong những tác phẩm văn học chân thực mà giàu cảm xúc viết về gia đình Chị Dậu – một gia đình nông dân nghèo đang sống dưới tầng đáy của xã hội khi bị ách đô hộ, chèn ép của thực dân Pháp"

icon-date
Xuất bản : 20/02/2023 - Cập nhật : 20/02/2023