logo

Would you like to have dinner with me?

Đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Would you like to have dinner with me?” cùng với những kiến thức tham khảo về câu lời mời/ đề nghị là tài liệu đắt giá dành cho các thầy cô giáo và bạn em học sinh tham khảo

Câu hỏi trắc nghiệm:

- "Would you like to have dinner with me?" 

-  "………."

  A. Yes, I'd love to

  B. Yes, so do I

  C. I'm very happy

  D. Yes, it is

Trả lời: 

Đáp án đúng: A. Yes, I'd love to

- Hướng dẫn giải:

Câu hỏi không có từ để hỏi - trả lời bắt đầu bằng “yes/no”

Dịch: Bạn có muốn ăn tối với tôi không".

A. Có, tôi rất muốn

B. Có, tôi cũng vậy

C. Tôi rất vui

D. Phải, là nó

→ Đáp án A đúng


Kiến thức tham khảo về câu lời mời/ đề nghị


1. Định nghĩa câu lời mời/đề nghị

Câu đề nghị là mẫu câu được dùng để diễn tả mong muốn của người nói đối với người nghe. Ngoài ra, câu đề nghị còn được sử dụng để nêu lên ý tưởng hay đề xuất ý kiến của người nói đối với những người xung quanh

Câu đề nghị là mẫu câu thông dụng được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày.

[CHUẨN NHẤT] Would you like to have dinner with me?

2. Các mẫu câu đề nghị

Đưa ra đề xuất, gợi ý

Để đưa ra một lời đề nghị hoặc một lời gợi ý, ta có thể dùng các từ sau: let's, what about, how about, why not.

- Let's: Ta có thể dùng câu trúc câu mệnh lệnh bắt đầu bằng “Let's" (Let us): đề nghị ai đó cùng làm một việc gì với mình.

Let's + bare infinitive

Ex:

+ Let's go home. Mom is waiting for us. = Chúng ta hãy về nhà thôi. Mẹ đang đợi chúng ta đấy.

+ Let's go to the cinema. = Chúng ta hãy đi xem phim đi.

- What about..? / How about...?: Đưa ra gợi ý làm một việc gì đó

What about + Noun/Noun phrase/V-ing...?

How about + Noun/Noun phrase/V-ing...?

Ex:

+ How about going out for lunch? = Ra ngoài ăn cơm trưa được không?

+ What about a glass of beer? = Một ly bia nha?

+ What about going out for a walk? = Ra ngoài đi dạo chút nhé?

- Why not.?: Gợi ý hay lịch sự đề nghị người đối diện làm gì

Why not + bare infinitive?

Why don't we/you + bare infinitive?

Ex:

+ Why don't we play soccer in the rain? = Tại sao chúng ta không chơi đá banh dưới trời mưa nhỉ?

+ Why not have a bath? = Sao không đi tắm?

Lời yêu cầu (request)

Cấu trúc câu đề nghị với Do you mind sử dụng với ý nghĩa muốn xin phép ai đó làm gì.

Dùng cấu trúc dạng V-ing

Do you mind + V-ing...?

Would you mind + V-ing...?

Ví dụ:

- Do you mind helping me open the window?

(Bạn có phiền giúp tôi mở cửa sỗ không?)

- Would you mind helping me take a pencil in the drawer on the left?

(Bạn có phiền giúp tôi lấy một cây bút chì trong ngăn kéo bên trái không?)

Dùng cấu trúc dạng if

Để hỏi xin phép một cách lịch sự trong tiếng Anh ta thường dùng cấu trúc dạng if, cụ thể:

Do you mind + if + Mệnh đề (thì tại đơn: S+ V-s/-es + 0.. ?

Would you mind + if + Mệnh đề (thì quá khứ: S+ V21-ed+ O... ?

Ví dụ:

- Do you mind if I answer the phone in here?

(Bạn có phiền không nếu tôi trả lời điện thoại ở đây?)

- Would you mind if I used your laptop?

(Bạn có phiền không nếu tôi sử dụng máy tính xách tay của bạn?)

Câu đề nghị với Shall we

Shall we + V ..

Ví dụ 1: Shall we have some dinner?

(Chúng ta ăn tối nhé?)

Ví dụ 2: Shall we go for a walk together?

(Chúng ta đi dạo cùng nhau nhé?)

Câu đề nghị với Suggest

Những mẫu câu đề nghị với Suggest đa dạng và phong phú. Tùy vào mỗi hoàn cảnh và mục đích sử dụng mà có những cấu trúc với Suggest khác nhau.

Dùng trong tinh huống trang trọng, nói chung chung không ám chỉ một đối tượng cụ thể nào.

Suggest + V-ing

Ví dụ: I suggest going out for lunch, but my parents don't want

( Tôi để nghị ra ngoài ăn trưa nhưng bố mẹ tôi không muốn)

Khi muốn khuyên ai nên làm gì

 Suggest + (that) + 5 + should + V(nguyên dạng)

Ví dụ: Mom suggests (that) I should perform one more exercise

( Mẹ đề nghị (rắng) con nên thực hiện thêm một bài tập nữa)

Đề nghị (rằng) ai làm gì

 Suggest + (that) + 5 + subjunctive Verb

Ví dụ: She suggests (that) we buy something to eat.

(Có ấy đề nghị chúng tôi nên mua thêm vài thứ để ăn)

Đề xuất địa diểm, nơi chố,...

 Suggest + wh-question

Ví dụ: Can you suggest what special dishes in Hanoi?

(Bạn có thể gợi ý một vài món ăn đặc sản ở Hà Nội không?)

Đề nghị một điều gì đó

  Suggest + N/noun phrase (+ to .)

Ví dụ: My sister suggests a song to me yesterday.

(Chị gái tôi đề xuất cho tôi một bài hát ngày hôm qua)

Can/ Could..., please?

Đây là mẫu câu đề nghị ai đó làm gì cho mình.

  Can/ Could + S + V.inf ., please?

Ví dụ: Could you go out for a few minutes?

(Bạn có thể ra ngoài giúp tôi vài phút được không?)

Would you like...?

Đây là câu trúc đề nghị mình muốn làm gì cho ai đó.

Would you like + N?

Would you like + (đại từ) + to...?

Ví dụ: Would you like a cup of coffee?

(Bạn có muốn 1 tách cà phê không?)

Would you like me to bring this cup of coffee to your room?

(Bạn có muốn tôi mang tách cà phê này lên phòng cho bạn không?)

icon-date
Xuất bản : 15/03/2022 - Cập nhật : 16/03/2022