logo
ADVERTISEMENT

Will you invite her to your wedding party?

Câu trả lời chính xác nhất: Câu hỏi trên thuộc kiến thức chuyển từ câu chủ động sang câu bị động. Câu trên được chuyển như sau:

Will you invite her to your wedding party? → Will she be invited to your wedding party?

Kiến thức về chuyển từ câu chủ động sang câu bị động là một phần kiến thức khá quan trọng đối với học sinh lớp 9. Để có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu hỏi trên, Toploigiai đã mang đến bài mở rộng dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.


1. Câu chủ động (Active voice)

– Khái niệm: Câu chủ động là câu có chủ ngữ là người hoặc vật gây ra hành động.

- Cấu trúc chung: S + V + O

Trong đó: S = subject (chủ ngữ); V = verb (động từ); O = object (tân ngữ)

- Ví dụ:

John wrote a letter. (Anh ấy đã viết một lá thư.)

S          V           O

>>> Tham khảo: He wished he had invited her to his birthday party

Will you invite her to your wedding party

2. Câu bị động (Passive voice)

- Khái niệm: Câu bị động (Passive Voice) là câu được dùng để nhấn mạnh đối tượng chịu tác động của hành động, chứ không phải chủ thể thực hiện hành động đó. Thì của câu bị động phải tuân theo thì trong câu chủ động.

- Cấu trúc chung: S + tobe + P.P + (by + tác nhân gây ra hành động)

Trong đó: P.P = past participle (quá khứ phân từ).

- Ví dụ: My bicycle was stolen. (Xe đạp của tôi bị lấy cắp rồi.)

Câu bị động được dùng trong trường hợp này nhằm nhấn mạnh đối tượng “my bicycle” bị lấy cắp, chứ không phải đối tượng “kẻ trộm” thực hiện hành động lấy cắp. Ngoài ra, trong trường hợp này người nói cũng không biết ai là người đã lấy xe đạp của mình, chính vì thế mà câu bị động được sử dụng.

- Câu bị động cũng được sử dụng khi đối tượng không thể tự mình thực hiện hành động

Ví dụ: Soup has been cooked. (Món súp đã nấu xong rồi)

 Món súp không thể tự nấu được mà phải có ai đó nấu món súp, nên trong trường hợp này ta sử dụng câu bị động

- Ngoài ra, câu bị động cũng được sử dụng khi ta muốn nói về một việc gì đó theo một cách lịch sự, tế nhị.

Ví dụ: The mistake was made. (Đã bị lỗi rồi. Mọi sự đã rồi.)

Câu bị động này nhấn mạnh vào tình huống lỗi sai đã xảy ra, không đề cập đến đối tượng gây ra tình huống, tránh quan trọng hóa vấn đề.

>>> Tham khảo: What will you do to earn?


3. Các bước chuyển từ câu chủ động sang câu bị động

- Các bước:

+ Xác định S, V, O trong câu chủ động.

+ Xác định thì của động từ.

+ Lấy O trong câu chủ động làm strong câu bị động, lấy S trong câu chủ động làm O trong câu bị động.

+ Lấy V chính trong câu chủ động đổi thành P.P rồi thêm BE thích hợp trước P.P.

+ Đặt BY trước O trong câu bị động.

- Cấu trúc biến đổi từ câu chủ động sang câu bị động

Chủ động: S + V + O

Bị động: S +  be + VpII + (by + O)

Chú ý: 

- Tân ngữ (O) trong câu chủ động làm CHỦ NGỮ trong câu bị động.

- Động từ (V) trong câu chủ động sẽ chuyển thành “be + VpII”. Trong đó “be” chia theo thì và chia theo chủ ngữ.

- Chủ ngữ (S) trong câu chủ động sẽ biến đổi thành tân ngữ và có giới từ “by” đằng trước (by + O).

- Ví dụ:

Chủ động: They will sell their house next year.

                       S           V             O  

-> Bị động: Their house will be sold by them next year.

                              S        be + VpII    by + O

- Ví dụ:

Câu chủ động là: They will sell their car next month. (Tháng sau họ sẽ bán xe)

                                   S            V       O 

Khi chuyển sang câu bị động sẽ là: Their car will be sold by them next month. (Xe của họ sẽ được bán vào tháng sau)   

                                                                          S     be + VpII     by O   


4. Bài tập chuyển câu chủ động sang câu bị động

- Will you invite her to your wedding party?

=> Will she be invited to your wedding party?

- They sell bread on the street yesterday.

=> Bread was sold on the street (by them) yesterday.

- Someone has taken my umbrella

=> My umbrella has been taken

- Did the teacher give some exercises?

=> Were some exercises given by the teacher?

- Nobody visited Anna for a long time.

=> Anna wasn’t visited for a long time.

- Papers were cut by my sister

=> Papers were cut with scissors

- Have they changed the window of the laboratory?

=> Has the window of the laboratory been changed?

- He gave me some flowers yesterday

=> “She was given some flowers by him” hoặc “Some flowers were given to her by him”

- Their grandmother told them this story when they visited her last week.

=> This story was told to them (by their grandmother) when they visited her last week.

- The committee appointed Alice secretary for the meeting.

=> Alice was appointed secretary for the meeting (by the committee).

- He hides the broken cup in the drawer.

=> The broken cup is hidden in the drawer (by him).

- Have they changed the window of the laboratory?

=> Has the window of the laboratory been changed?

- Is she going to write a poem?

=> Is a poem going to be written?

----------------------------------------------

Trên đây là bài tìm hiểu của Toploigiai về cách chuyển câu “Will you invite her to your wedding party” sang cau bị động. Hy vọng thông qua bài tìm hiểu trên, Toploigiai có thể giúp các bạn học tập tốt hơn

ADVERTISEMENT