logo
ADVERTISEMENT

VMware vClond Suite là sản phẩm của công ty nào?

Câu hỏi :

VMware vClond Suite là sản phẩm của công ty nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

VMware vCloud Suite là một sản phẩm tích hợp cung cấp cho VMware vSphere hypervisor và VMware vRealize Suite nền tảng quản lý đám mây do VMware Inc phát hành. Đơn vị này cho phép xây dựng vCloud Suite và quản lý cả đám mây riêng vSphere cũng như đám mây lai nhiều nhà cung cấp.

ADVERTISEMENT