logo
ADVERTISEMENT

Chức năng Storage DRS trong vSphere để làm gì?

Câu hỏi :

Chức năng Storage DRS trong vSphere để làm gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Storage DRS là một tính trong vSphere cho phép người dùng phân bổ và cân bằng khả tăng tính toán trên các phần cứng cho máy ảo. Tính năng này bao gồm cả việc quản lý các nguồn phân tán, giảm thiểu đáng kể mức tiêu thụ điện năng của nó. 

ADVERTISEMENT