logo

Vmware vCloud Director cung cấp khả năng quản lí tài nguyên ảo qua giao diện nào?

Câu hỏi :

Vmware vCloud Director cung cấp khả năng quản lí tài nguyên ảo qua giao diện nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

VMware vCloud Director (vCD) là phần mềm để triển khai, tự động hóa và quản lý tài nguyên cơ sở hạ tầng ảo trong môi trường đám mây nhiều bên thuê. VMware vCloud Director cung cấp quyền truy cập dựa trên vai trò vào bảng điều khiển web cho phép các thành viên trong tổ chức tương tác với các tài nguyên của tổ chức để tạo và sử dụng vApps cũng như máy ảo.

icon-date
Xuất bản : 13/02/2023 - Cập nhật : 13/02/2023