logo
ADVERTISEMENT

Chức năng của vCentrer Site Recovery Manager là gì?

Câu hỏi :

Chức năng của vCentrer Site Recovery Manager là gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM) là phần mềm quản trị sao lưu giúp tự động khôi phục thảm họa cho các ứng dụng ảo hóa trong đám mây của Microsoft. VMware SRM cung cấp khả năng quản lý tập trung các kế hoạch khôi phục, thử nghiệm thảm họa tương tự như các quy trình tự động hóa di chuyển và khôi phục trang web.

ADVERTISEMENT