logo
ADVERTISEMENT

Các máy chủ ảo do Windows Azure tạo ra có thể chạy được các hệ điều hành nào sau đây?

Câu hỏi :

Các máy chủ ảo do Windows Azure tạo ra có thể chạy được các hệ điều hành nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Azure là một nền tảng trực tuyến và điện toán đám mây cho phép bạn truy cập và quản lý các tài nguyên và dịch vụ đám mây do Microsoft cung cấp. Các dịch vụ và tài nguyên này bao gồm lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu khi cần. Để truy cập các tài nguyên và dịch vụ này, bạn phải có kết nối internet đang hoạt động và có thể truy cập cổng Azure. Với Windows Azure, các máy chủ ảo được tạo ra có thể chạy được các hệ điều hành như: Windows Server 2008 R2, Windows Server 8, Linux.

ADVERTISEMENT