logo
ADVERTISEMENT

SmartCloud Enterprise là giải pháp đám mây do công ty nào phát triển?

Câu hỏi :

SmartCloud Enterprise là giải pháp đám mây do công ty nào phát triển?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

IBM SmartCloud Enterprise là một giải pháp cơ sở hạ tầng điện toán linh hoạt dưới dạng dịch vụ (IaaS) cho phép bạn truy cập tức thì vào môi trường đám mây dùng chung cấp doanh nghiệp. Nó được tối ưu hóa cho doanh nghiệp trong tất cả các quy định và không dành cho mục đích sử dụng của người tiêu dùng.

ADVERTISEMENT