logo

Các dịch vụ từ đám mây công cộng nào có thể kết hợp đưa vào đám mây lai

Câu hỏi :

Các dịch vụ từ đám mây công cộng nào có thể kết hợp đưa vào đám mây lai

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Điện toán đám mây lai hiểu đơn giản là sự kết hợp của một hoặc nhiều nền tảng điện toán đám mây, có thể được kết hợp với nhau cho các mục đích khác nhau. Mục đích của việc kết hợp các nền tảng như thế này sẽ là hiệu suất khi được kết hợp bằng cách sử dụng các nhà cung cấp khác hoặc mở rộng khả năng thông qua các tùy chọn dịch vụ đám mây công cộng. Vì vậy, tất cả các dịch vụ từ đám mây công cộng đều có thể kết hợp đưa vào đám mây lai. 

icon-date
Xuất bản : 13/02/2023 - Cập nhật : 13/02/2023