logo
ADVERTISEMENT

Đâu không phải là lợi ích khi triển khai đám mây lai?

Câu hỏi :

Đâu không phải là lợi ích khi triển khai đám mây lai?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

 Lợi ích khi triển khai đám mây lai:

- Hỗ trợ khả năng kiểm soát dữ liệu đa dạng, tăng tốc độ truy cập giữa hệ thông và các ứng dụng.

- Hỗ trợ xử lý cao điểm - nhiều thời điểm khi khả năng xử lý của đám mây nội bộ không thể đáp ứng được nhu cầu trong doanh nghiệp.

- Tăng khả năng mở rộng mà không cần nâng cấp cơ sở hạ tầng.

=> Tăng tính an ninh, bảo mật cho đám mây riêng không phải là lợi ích khi triển khai đám mây lai vì đám mây riêng không được chia sẻ và được coi là an toàn hơn.

ADVERTISEMENT