logo

Đâu là tính năng không thuộc thành phần VMware vSphere?

Câu hỏi :

Đâu là tính năng không thuộc thành phần VMware vSphere?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

VMware vCloud Director (vCD) là một phần mềm để triển khai, tự động hóa và quản lý tài nguyên cơ sở hạ tầng ảo trong môi trường đám mây nhiều bên thuê. VMware vCloud Director cung cấp quyền truy cập dựa trên vai trò vào bảng điều khiển web cho phép các thành viên trong tổ chức tương tác với các tài nguyên của tổ chức để tạo và sử dụng vApps cũng như máy ảo, phần mềm này không thuộc thành phần của VMware vSphere.

icon-date
Xuất bản : 13/02/2023 - Cập nhật : 13/02/2023