logo
ADVERTISEMENT

Sản phẩm VMware inc nào cung cấp giải pháp ảo hoá - điện toán đám mây?

Câu hỏi :

Sản phẩm VMware inc nào cung cấp giải pháp ảo hoá - điện toán đám mây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

VMware vCloud Suite là sản phẩm cung cấp giải pháp ảo hóa tích hợp và kết hợp với nền tảng quản lý đám mây đa nền tảng vSphere antervis của VMware và VMware vRealize Suite.  VMware cho phép vCloud Suite tạo và quản lý cả đám mây riêng dựa trên vSphere và nhiều nhà cung cấp.

ADVERTISEMENT