logo

Mô hình dịch vụ Service accessing and using của loại SaaS gồm có những gì?

Câu hỏi :

Mô hình dịch vụ Service accessing and using của loại SaaS gồm có những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

SaaS đây là một trong ba danh mục chính của điện toán đám mây (cloud computing). Cùng với IaaS (infrastructure as a service) và PaaS (platform as a service). Web 2. 0 access technology mô hình dịch vụ Service accessing and using của loại SaaS mang đến cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời. Khả năng truy cập của các ứng dụng Saas sẽ rất tiện lợi, bạn có thể sử dụng nó thông qua trình duyệt trên Internet.

icon-date
Xuất bản : 13/02/2023 - Cập nhật : 13/02/2023