logo
ADVERTISEMENT

Kiểu dịch vụ Service monitoring của loại IaaS gồm có những gì?

Câu hỏi :

Kiểu dịch vụ Service monitoring của loại IaaS gồm có những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Services cung ứng bộ dịch vụ đám mây rộng lớn nhất trên toàn thế giới. Physical resource monitoring là một kiểu dịch vụ Service monitoring của loại IaaS. Iaas cho phép người sử dụng truy cập từ xa vào cơ sở hạ tầng máy tính, mục đích là cho phép mở rộng quy mô hệ thống của riêng người đó bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng ảo mạnh mẽ này. 

ADVERTISEMENT