logo
ADVERTISEMENT

Kiểu dịch vụ Service monitoring của loại PaaS gồm có những gì?

Câu hỏi :

Kiểu dịch vụ Service monitoring của loại PaaS gồm có những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Mỗi loại dịch vụ đám mây và phương pháp triển khai nó đều đem đến cho bạn nhiều mức độ kiểm soát cùng độ linh hoạt và khả năng quản lý khác nhau. Logic resource monitoring thuộc kiểu dịch vụ Service monitoring của loại PaaS cũng là một sự lựa chọn. Nếu bạn thuê một dịch vụ PaaS, bạn chỉ cần tập trung vào việc triển khai các phần mềm của mình lên đó và bắt đầu chạy và bạn không phải lo update Windows cho máy chủ của mình nhờ có PaaS.

ADVERTISEMENT