logo
ADVERTISEMENT

Kiểu dịch vụ Service level management của loại SaaS gồm có những gì?

Câu hỏi :

Kiểu dịch vụ Service level management của loại SaaS gồm có những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Hiện nay, các ứng dụng SaaS ngày càng trở nên phổ biến. Đây là phần mềm dạng dịch vụ mà các nhà cung cấp mang đến cho người sử dụng dựa trên trên công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing). Dynamic orchestration of applications một dịch vụ Service level management của loại SaaS. Nhờ SaaS mà ta loại bỏ nhu cầu đối với các tổ chức phải cài đặt và chạy được các ứng dụng trên máy tính hoặc trong trung tâm dữ liệu của riêng họ.

ADVERTISEMENT