logo
ADVERTISEMENT

Kiểu dịch vụ Service optimization của loại PaaS gồm có những gì?

Câu hỏi :

Kiểu dịch vụ Service optimization của loại PaaS gồm có những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

PaaS mô hình điện toán đám mây gồm nhiều dịch vụ và chưa bao giờ để người dùng thất vọng. Một trong những kiểu dịch vụ của PaaS là Service optimization bao gồm Large-scale distributed file system, database, middleware. Nhờ có PaaS mà ta có một môi trường phát triển phần mềm dùng chung, cho phép các nhóm phát triển, vận hành truy cập vào tất cả các công cụ họ cần, từ bất kỳ đâu với điều kiện có kết nối Internet.

ADVERTISEMENT