logo
ADVERTISEMENT

Kiểu dịch vụ Service optimization của loại SaaS gồm có những gì?

Câu hỏi :

Kiểu dịch vụ Service optimization của loại SaaS gồm có những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Hiện nay một loạt các chuyên gia CNTT, người dùng doanh nghiệp và người dùng cá nhân sử dụng các ứng dụng SaaS. SaaS hoạt động thông qua mô hình phân phối đám mây (điện toán đám mây). Ulti-tenancy thuộc kiểu dịch vụ Service optimization của SaaS. 

ADVERTISEMENT