logo
ADVERTISEMENT

Kiểu dịch vụ Service measurement của loại SaaS gồm có những gì?

Câu hỏi :

Kiểu dịch vụ Service measurement của loại SaaS gồm có những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Physical resource metering là dịch vụ Service measurement của SaaS - một mô hình phần mềm dựa trên đám mây cung cấp các ứng dụng cho người dùng thông qua một trình duyệt Internet. Các ứng dụng SaaS chạy trên máy chủ của nhà cung cấp phần mềm. Theo đó nhà cung cấp sẽ quản lý quyền truy cập, bảo mật, tính khả dụng và hiệu suất. 

ADVERTISEMENT