logo
ADVERTISEMENT

Kiểu dịch vụ Service integration and combination của loại IaaS gồm có những gì?

Câu hỏi :

Kiểu dịch vụ Service integration and combination của loại IaaS gồm có những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Điện toán đám mây cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội tiếp cận thị trường, nơi mà trong những năm trước chỉ là lãnh địa của các doanh nghiệp lớn. IaaS - mô hình cung cấp cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, ví dụ như lưu trữ, hệ điều hành và mang ảo. SOA nằm trong mô hình điện toán đám mây IaaS thuộc kiểu dịch vụ Service integration and combination.

ADVERTISEMENT