logo

Kiểu dịch vụ security của loại IaaS gồm có những gì?

Câu hỏi :

Kiểu dịch vụ security của loại IaaS gồm có những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Dịch vụ cơ sở hạ tầng IaaS hay được gọi là dịch vụ điện toán đám mây cung cấp tài nguyên điện toán ảo hóa qua internet. Load balance là một dịch vụ trong hệ thống IaaS thuộc kiểu dịch vụ security. Nhờ có IaaS mà các doanh nghiệp có được nhiều lợi ích như tăng hiệu suất công việc, đơn giản hóa quy trình, tiết kiệm chi phí.  

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023