logo
ADVERTISEMENT

Trình bày quá trình tiêu hóa ở thủy tức

Câu hỏi: Trình bày quá trình tiêu hóa ở thủy tức

Trả lời:

Trình bày quá trình tiêu hóa ở thủy tức

Tua miệng của thuỷ tức chứa rất nhiều tế bào gai có chức năng tự vệ và bắt mồi. Khi đói, thuỷ tức vươn dài đưa tua miệng khắp xung quanh. Tình cờ chạm vào con mồi (ví dụ: một con rận nước) lập tức tế bào gai ở tua miệng phóng ra làm tê liệt con mồi. 

Sau khi con mồi (thức ăn) được lấy vào túi tiêu hoá qua miệng. Tế bào ở thành túi tiêu hoá tiết ra enzim vào khoang tiêu hoá để tiêu hoá hoá học thức ăn, cơ thể con mồi được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thành những phần nhỏ (tiêu hoá ngoại bào). Tiếp theo đó, nhờ tiêu hoá nội bào mà thức ăn được tiếp tục biến đổi thành các chất dinh dưỡng đơn giản cho cơ thể (thuỷ tức) hấp thụ.

ADVERTISEMENT