logo
ADVERTISEMENT

Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Câu hỏi: Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Lời giải:

Thú thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn lớn là do nguồn thức ăn chính của chúng chỉ là thực vật, mà giá trị dinh dưỡng của thức ăn thực vật nghèo dinh dưỡng và khó tiêu hóa. Vì vậy thú ăn thực vật phải ăn số lượng thức ăn rất lớn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. 

* Sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và ăn thực vật

Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?
ADVERTISEMENT