logo
ADVERTISEMENT

Trình bày nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh

Trước năm 1870, Anh đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp, nhưng từ sau 1870, Anh mất dần vị trí này và tụt xuống hàng thứ ba thế giới (sau Mĩ và Đức). Vậy nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh là gì? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu qua phần trình bày dưới đây!


1. Tình hình nước Anh - đầu thế kỉ XX


a. Về kinh tế

- Trước năm 1870, Anh đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp, nhưng từ sau 1870, Anh mất dần vị trí này và tụt xuống hàng thứ ba thế giới (sau Mĩ và Đức).

- Anh vẫn đứng đầu về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa. Nhiều công ti độc quyền về công nghiệp và tài chính đã ra đời, chi phối toàn bộ nền kinh tế.


b. Về chính trị

Anh là nước quân chủ lập hiến, hai đảng Bảo thủ và Tự do thay nhau cầm quyền, bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.


c. Về đối ngoại

Anh ưu tiên và đẩy mạnh chính sách xâm lược thuộc địa. Đến năm 1914, thuộc địa Anh trải rộng khắp thế giới với 33 triệu km2 và 400 triệu dân, gấp 50 lần diện tích và dân số nước Anh bấy giờ, gấp 12 lần thuộc địa của Đức.

Trình bày nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh

2. Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh

Đến cuối thế kỷ XIX, từ nước đứng đầu, nền công nghiệp của Anh đã tụt hậu so với các nước và đứng thứ ba trên thế giới. Nguyên nhân dẫn đến sự tụt hậu về công nghiệp của Anh là do công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc thiết bị dần lạc hậu. Giai cấp tư sản Anh lại chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa hơn là đầu tư, đổi mới và phát triển công nghiệp ở chính quốc.


3. Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa?

Giai cấp tư sản Anh chú trọng vào các nước thuộc địa vì các nước thuộc địa đều là những thị trường thuộc địa, để phát triển kinh tế Anh cần đầu tư nhiều vào các nước thuộc địa của mình như: đầu tư xây dựng nhà máy, xây dựng đường xá, phương tiện lưu thông hàng hóa...

---------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trình bày nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT