logo
ADVERTISEMENT

Quan sát hình 12 và 13 em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?

Câu trả lời chính xác nhất:

- Hình 12, ta thấy có rất nhiều phụ nữ kéo sợi để cung cấp cho chủ bao mua; và có sự mất cân đối giữa khâu kéo sợi và dệt vải, cứ 10 người kéo sợi mới đủ sợi cho một thợ dệt.

Quan sát hình 12 và 13 em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào

- Hình 13, đã có những thay đổi từ chỗ một người kéo sợi với một cọc sợi đã tăng lên 16 cọc sợi một lúc làm cho năng suất tăng 8 lần. Phát minh này không chỉ giải quyết được việc thiếu sợi mà còn dẫn đến tình trạng thừa sợi.

Quan sát hình 12 và 13 em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào

Cùng Toploigiai tìm hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp để thấy được sự khác biệt giữa 2 hình ảnh trong câu hỏi trên nhé!


Mục lục nội dung

1. Cách mạng công nghiệp

a. Cách mạng công nghiệp ở Anh.

Những phát minh quan trọng:

Thời gian

Phát minh

Đặc điểm

Người sáng chế

1764 Máy kéo sợi Giên-ni Năng suốt gấp 8 lần con người Giêm Ha-gri-vơ
1769 Máy kéo sợi Chạy bằng sức nước Ác-crai-tơ
1785 Máy dệt Tăng năng suốt lên 40 lần Ét-mơn Các-rai
1784 Máy hơi nước Chạy bằng hơi nước Giêm Oát
Đầu XIX Tàu thủy và xe lửa Chạy bằng hơi nước  

⇒ Như vậy, ở Anh đã diễn ra quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc. Đây được coi là kết quả của cách mạng công nghiệp.

- Kết quả: Anh tù một nước công nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới, là “công xưởng của thế giới”.

b. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

- Pháp:

+ Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ những năm 30 của thế kỉ XIX, phát triển nhanh nhờ đẩy mạnh sản xuất gang, sắt, sử dụng nhiều máy hơi nước.

+ Kinh tế đứng thứ hai thế giới, ngành công nghiệp vô cùng phát triển.

- Đức:

+ Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ năm 1840, sau đó nhanh chóng phát triển nhờ tiếp nhận thành tựu của khoa học – kỹ thuật mới. Trong đó, công nghiệp hóa chất và luyện kim là những ngành chủ đạo của nền kinh tế.

+ Nông nghiệp từ lạc hậu trở thành nền nông nghiệp hiện đại và phát triển khi sử dụng máy móc và phân bón hóa học.

2. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới:

a. Cuộc cách mạng thế kỉ XIX

- Nguyên nhân: Do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư bản chủ nghĩa.

- Ở Mỹ La Tinh, các thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đầu Nha đã nổi dậy đấu tranh giành độc lập, dẫn đến sự ra đời của một loạt các quốc gia tư sản mới.

- Ở châu Âu:

+ 1848-1849 cách mạng ngày càng bùng nổ, làm rung chuyển chế độ phong kiến vững mạnh ở các nước Đức, I-ta-li-a, Áo – Hung.

+ 1859-1870, ở I-ta-li-a đã diễn ra quá trình đấu tranh thống nhất đất nước. Trong đó, quần chúng nhân dân đã giữ vai trò quan trọng trong các cuộc chiến.

+ 1864-1871, ở Đức diễn ra quá trình đấu tranh thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của quí tộc Phổ, đứng đầu là Bi X-mác.

+ 2/1861, Nga hoàng thực hiện cải cách nông nô, mở đường cho nước Nga chuyển nhanh sang chế độ chủ nghĩa tư bản.

Quan sát hình 12 và 13 em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào

b. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi.

- Do nhu cầu về nguyên liệu, nhân công, thị trường tiêu thụ hàng hóa, bọn thực dân xâmchiếm các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh làm thuộc địa gây nhiều tội ác.

+ Anh chiếm Ấn Độ Miến Điện Mã Lai Hồng Kông Nam Phi.

+ Hà Lan chiếm Inđônêsia.

+ Tây Ban Nha chiếm Philippin.

+ Mỹ đe dọa Nhật Bản.

+ Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Campuchia, Angiêri.

+ Xiêm trở thành nơi tranh chấp giữa Anh và Pháp

ADVERTISEMENT