logo
ADVERTISEMENT

Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 vì

Vào cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, khi phần lớn đất đai trên thế giới đã được phân chia xong Đức tiến lên chủ nghĩa đế quốc. Nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh nhưng lại có ít thuộc địa nên đã công khai đòi dùng vũ lực để phân chia lại thế giới và trở thành kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.


Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 vì

A. Nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh nhưng lại có ít thuộc địa 

B. Nước Đức có lực lượng quân dội hùng mạnh, được huấn luyện đầy đủ 

C. Nước Đức có nền kinh tế phát triển mạnh nhất Châu Âu 

D. Giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác

Đáp án đúng: A. Nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh nhưng lại có ít thuộc địa 

Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 vì

Giải đáp của giáo viên Toploigiai tại sao chọn A là đáp án đúng

Vào cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, khi phần lớn đất đai trên thế giới đã được phân chia xong Đức tiến lên chủ nghĩa đế quốc. Vì có quá ít thuộc địa mà với tiềm lực kinh tế và quân sự hùng mạnh sẵn có, Đức công khai đòi dùng vũ lực để phân chia lại thế giới. Thái độ của Đức đã làm quan hệ quốc tế ở châu Âu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là quan hệ giữa các nước đế quốc với nhau. Qua những lí do trên, ta thấy Đức chính là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

ADVERTISEMENT