logo
ADVERTISEMENT

Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây

Câu hỏi :

Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây do triều đình Huế nhu nhược

Thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây do thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, thay vì tập trung nhân dân và lực lượng để chống lại thực dân Pháp thì triều đình Huế lại có thái độ không quyết đoán, không muốn chống trả. Không chỉ vậy triều đình Huế còn đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nông dân, trở thành tay sai của Pháp. 

Đây chính là đến một trong những lý do khiến ba tỉnh miền Tây đã bị Pháp dễ dàng chiếm đóng. Điều này đã khiến bỏ lỡ thời cơ đánh giặc, khiến cho đất nước bị xâm chiếm nhanh hơn. 

ADVERTISEMENT