logo
ADVERTISEMENT

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 - 10 câu) giới thiệu về một thành tựu tiêu biểu hoặc một danh nhân văn hoá có nhiều đóng góp trong các thế kỉ XVIII - XIX

Câu hỏi: Sưu tầm tư liệu từ sách, báo và internet, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 - 10 câu) giới thiệu về một thành tựu tiêu biểu hoặc một danh nhân văn hoá có nhiều đóng góp trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Trả lời:

Mẫu số 1:

Charles Robert Darwin (1809 - 1882) là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học người Anh, được biết đến như "cha đẻ" của thuyết tiến hóa. Ông đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Thuyết tiến hóa của ông đã được cộng đồng các nhà khoa học và công chúng chấp nhận trong thời đại của ông, và lý thuyết chọn lọc của ông trong những năm 1930 được xem như giải thích chính yếu cho quá trình này, ngày nay đã trở thành nền tảng cho lý thuyết tiến hóa hiện đại. Thuyết tiến hóa của Darwin đã khám phá ra ý nghĩa của chọn lọc tự nhiên, giúp chúng ta có thể giải thích các hiện tượng sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường, hiện tượng hình thành loài mới và nguồn gốc của các loài sinh vật.

Mẫu số 2: 

Victor Hugo là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của thế kỉ XIX với nhiều tác phẩm được coi là kinh điển như Les Misérables (Những người khốn khổ), Notre-Dame de Paris (Nhà thờ Đức Bà) và Les Contemplations (Những suy tư). Ngoài việc là một nhà văn, ông cũng là một nhà hoạt động chính trị và nghệ thuật nổi tiếng của Pháp trong thời đại của mình. Victor Hugo đã chống lại chế độ phong kiến và đấu tranh cho tự do ngôn luận, dân chủ và nghệ thuật. Tác phẩm của ông có sức ảnh hưởng rất lớn đến văn học Pháp và thế giới, được dịch ra nhiều ngôn ngữ và vẫn được đọc và yêu thích cho đến ngày nay.

ADVERTISEMENT