logo
ADVERTISEMENT

Trình bày các đặc điểm của các loại hình biểu diễn ngôi nhà

Câu lời: Trình bày các đặc điểm của các loại hình biểu diễn ngôi nhà

Các loại hình biểu diễn ngôi nhà

Lời giải:

Các hình biểu diễn của ngôi nhà bao gồm: Mặt bằng, mặt đứng, hình cắt.

Mặt bằng:

- Hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng đi ngang qua cửa sổ và là hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà. 

- Tác dụng: Thể hiện vị trí, kích thước của tường, vách ngăn, cửa đi.

* Lưu ý: Nếu trong bản thiết kế của một ngôi nhà có nhiều tầng, thì mỗi tầng sẽ có một bản vẽ mặt bằng riêng. 

Mặt đứng:

- Hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thẳng đứng. (Có thể là mặt chính hoặc mặt bên)

- Tác dụng: Thể hiện hình dáng, sự cân đối, vẻ đẹp bề ngoài của ngôi nhà

 Hình cắt:

- Hình tạo bởi mặt phẳng cắt song song với một mặt đứng của ngôi nhà.

- Tác dụng: Dùng để thể hiện kết cấu của các bộ phận ngôi nhà, kích thước các tầng nhà (chiều cao, cửa sổ,… )

ADVERTISEMENT