logo
ADVERTISEMENT

Hình chiếu trục đo vuông góc đều có

Câu hỏi Hình chiếu trục đo vuông góc đều có? nằm trong Bài 5: Hình chiếu trục đo SGK Công nghệ 11. Cùng Toploigiai trả lời trong nội dung bài viết dưới đây nhé!

* Kiến thức cần nhớ

Để trả lời được câu hỏi trên đầu tiên chúng ta cần hiểu được đặc điểm cơ bản của hình chiếu trục đo vuông góc:

- Phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu và;

- Ba hệ số biến dạng bằng nhau (ví dụ: 3 hệ số biến dạng bằng nhau p = q = r = 1.)

Hình chiếu trục đo vuông góc đều có

* Câu hỏi trắc nghiệm Hình chiếu trục đo vuông góc

Câu 1. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

A. p = q = r = 0,5

B. Ba hệ số biến dạng khác nhau

C. Phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

D. Phương chiếu không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

Câu 2: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

A. Phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

B. p = q ≠ r

C. p ≠ q = r

D. P = r ≠ q 

Câu 3: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

A. p = q = r = 1

B. p = r = 1; q = 0,5

C. p = q = 1, r = 0,5

D. q = r = 1, p = 0,5

Câu 4. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có thông số hệ số biến dạng như thế nào?

A. p = r = 1, q = 0,5

B. p = q = r = 1

C. p = r = 1

D. q = 0,5

Câu 5: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

A. Phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

B. p = q = r

C. I //(P')

D. A và B đúng

Câu 6: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có: 

A. p = q 

B. q = r 

C. p = r 

D. P = q = r 

ADVERTISEMENT